Der er blevet testet for radon jordstråler i lejlighed nr. 11 i 3 måneder februar til maj 2016.

 

Som det fremgår af skemaet med måleraflæsningerne, så er resultatet meget positivt.